Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Sanat Felsefesinin Temel Kavramları Nedir

a. Estetik özne: Bir doğal yaratıyı ya da sanat yapıtını hiçbir çıkar gözetmeden algılayan, kavrayan ve bundan da haz duyan insandır.

b. Estetik nesne: lnsanın beğeni amacıyla kendisine yöneldiği güzellik değerinin taşıyıcısı olan eserdir.

c. Estetik haz: Bir estetik nesne ile kurulan ilişki sonucunda insanda meydana gelen beğeni duygusudur.

d. Estetik yargı: İnsanın estetik bir nesneye beğenme ya da beğenmeme şeklinde biçtiği değerdir.

e. Estetik tavır: İnsanın estetik bir nesneye, nesnenin her türlü amacını bir kenara koyarak kendisi için bakmak (algılamak adına algılamaya yönelmektır).

Estetik tavrın şu belirleyici özellikleri vardır:
1. Kullanım veya pratik çıkarla ilgisi yoktur.
2. Bilişsel (bilmeye yönelik) değildir.
3. Sahip olma arzusundan uzaktır.
4. Duyular aracılığıyla deneyimlenir.


Sanat Felsefesinin Temel Kavramları Resimleri

 • 4
  Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar 1 yıl önce

  Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar

 • 3
  Sanat Felsefesinin Temel Soruları Nelerdir 1 yıl önce

  Sanat Felsefesinin Temel Soruları Nelerdir

Sanat Felsefesinin Temel Kavramları Sunumları

 • 2
  Önizleme: 1 yıl önce

  Sanat Felsefesinin Temel Kavramları Slayt (PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SANAT FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARIBir sanat tarihçisi,bir mimari eseri”kim,ne zaman yapmış,niçin,nasıl yapmış” gibi sorularına cevap ararken uzmanlık alanıyla ilgili bilgi edinmiş olur ancak estetik tavır içinde olmaz.O daha çok bilimsel tavır içindedir.

  2. Sayfa
  Bir tiyatro oyununda anne-çocuk ilişkisine yoğunlaşan bir izleyicinin,oyunu kendi bilgi ve deneyimlerine göre değerlendirmesi ve bunun sonucunda “beğendim” ya da “beğenmedim” demesi de estetik bir tavır değildir.

  3. Sayfa
  Sanat eseri ,estetik bir nesnedir;Yani ”güzel olması” beklentisiyle yapılmış bir şeydir.Çünkü sanatçının asıl kaygısı kullanım veya işe yararlık değil güzelliktir.Michelangelo

  4. Sayfa
  ESTETİK NESNEstyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  Nesnelerdeki güzelliği bulmaya yönelik ilgimiz ve dikkatimiz,estetik dikkat olarak adlandırılır.Estetik dikkat, estetik nesneyi oluşturan maddi unsurlara yönelik değil,onların bir kompozisyonla bir araya gelerek oluşturdukları bütünde aradığımız soyut bir şeydir.

  6. Sayfa
  Örneğin;Çizgiye veya renklere değil resme “güzel” deriz.Picasso

  7. Sayfa
  Veya, Taş ya da maden parçacıklarına değil heykele güzel derizAphrodit

  8. Sayfa
  Alımlayıcı dediğimiz izleyici,seyirci veya dinleyici ,karşı karşıya olduğu şeydeki güzelliği algılayarak heyecan,hoşluk ve sevinç gibi estetik hazlar almak üzere hazır bulunan kişi estetik öznedir.

  9. Sayfa
  ESTETİK ÖZNEESTETİK NESNEstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  Platon’ göre güzel olan, iyi ve doğru olandır;İyi ve doğru olan da güzel.Güzel olan aynı zamanda hoş ve yücedir de PLATON

  11. Sayfa
  KANTKant,Platon’un özdeşleştirmesine katılmaz;Bunların hepsi birbirlerinden farklı anlamlara sahiptir. Güzellik estetikle,iyilik ahlakla,doğruluk bilgiyle,hoşluk hissi bedensel zevkle,yücelik ise doğa ve tanrıyla ilgilidir.Güzel,insanlarda estetik haz ve heyecan uyandırır.İyi,davranışlarımızla ilgilidir ve bazı davranışlar hoşumuza gitmese de zevk almasak da iyidir.

  12. Sayfa
  KANTKant’a göre bir şeyi güzel bulmamız,aklımızla değil duyularımız,duygularımız vehayal gücümüzle ilgilidir.Estetik bir tavırla şeylerdeki güzelliği algılayabiliriz.Estetik tavır,Kant’a göre çıkar gözetmeyen bir tavırdır.

  13. Sayfa
  Kant’a göre örneğin daha havadar olduğu için tepeye ev yaptıran bir kişi estetik bir tavır içinde değildir.Manzarası güzel olduğu için tepeyi beğenen kişi estetik bir tavır içindedir.

  14. Sayfa
  ARİSTOTELESAristoteles’e göre güzellik matematiksel oranla ilgilidir.Bir bakışta göremeyeceğimiz kadar büyük olan ya da mercekle göremeyeceğimiz bir eser güzel olamaz.Güzel insanın algılama sınırlarını aşmamalıdır.

  15. Sayfa
  İKİ TÜR GÜZELLİK VARDIRDOĞANIN GÜZELLİĞİSANAT ESERİNİN GÜZELLİĞİ

  16. Sayfa
  ESTETİĞİN ANA KONUSU GÜZELLİKTİRBU YÜZDEN ESTETİKDOĞADAKİ GÜZELLE DE SANAT ESERİNDEKİ GÜZELLE DE İLGİLENİR. ESTETİĞİN SANAT FELSEFESİNDEN FARKI BUDUR

  17. Sayfa
  “Ben yürürüm yana yanaAşk boyadı beni kanaNe akilem ne divaneGel gör beni aşk neyledi”(Yunus Emre)SANAT ESERİNİN NİTELİKLERİBiriciklikÖlçülülükKişisellikDuyusallıkKalıcılıkYaratıcılıkEstetiklikÖzgürlükHayal gücüne dayanmaYerellik ve Evrensellik

  18. Sayfa
  Sanat Eserinin En Önemli Üç Özelliği1.Estetik değer taşıması2.Biricik olması3.Özgün olmasıDİKKAT EDİNİZ

  19. Sayfa
  Sanat Eserinin Niteliklleri ile ilgili Alıştırmalar1.BİRİCİKLİK2.ÖLÇÜLÜLÜK3.KİŞİSELLİK 4.DUYUSALLIK5.KALICILIK6.YARATICILIK7.ESTETİKLİK8.ÖZGÜNLÜK9.HAYAL GÜCÜNE DAYANMA10.YERELLİK VE EVRENSELLİK1.Her gerçek sanat eseri geleneğe bağlılığı oranında,onuyadsıyıcı bir özellik taşır.(Yerellik ve evrensellik)2.Orantılılık,uyum,simetri hacim, ahenk ve bütünlük gibi özellikler taşır.(Ölçülülük)3.Başka bir eserin taklidi değildir.Bazı güzel eserler kopyalanıp bir çok insana ulaştırılıyor.Kopyalama yani reprodüksiyon ise sanatsal değil teknik üretimdir.(Biriciklik)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  20. Sayfa
  1.BİRİCİKLİK2.ÖLÇÜLÜLÜK3.KİŞİSELLİK 4.DUYUSALLIK5.KALICILIK6.YARATICILIK7.ESTETİKLİK8.ÖZGÜNLÜK9.HAYAL GÜCÜNE DAYANMA10.YERELLİK VE EVRENSELLİKSanat Eserinin Niteliklleri ile ilgili Alıştırmalar4.Bir grubun,cemaatin ve ya toplumun bir özelliğini yansıtsa da dünyadaki tüm gruplarda ortak olan ögeyi yansıtır.(Yerellik ve evrensellik)5.Zamanın yok ediciliğine direnir;geçmişten günümüze,günümüzden geleceğe kalır.(Kalıcılık)6.Sanatçı kendi hissettiklerini,algıladıklarını ve önemsediklerini sanat eserine yansıtır. (Kişisellik)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  21. Sayfa
  7.Bakır bir ibriği,bir otomobili,tıpatıp yeniden üretebilirsiniz.Fakat bir sanatçının bir eseri kaybolsa,aynı sanatçı onun tıpatıp aynısını yapamaz. (Biriciklik) 8.Tek tip üretim değildir;bu anlamda zanaat ve teknolojiden farklıdır. (Yaratıcılık)9.Doğuştan getirdiğimiz ancak zamanla gelişen,ilerleyen ve güçlenen beğeni yeteneğimize hitap eder ve beğeni yeteneği geliştirir. (Estetiklik) Sanat Eserinin Niteliklleri ile ilgili Alıştırmalar1.BİRİCİKLİK2.ÖLÇÜLÜLÜK3.KİŞİSELLİK 4.DUYUSALLIK5.KALICILIK6.YARATICILIK7.ESTETİKLİK8.ÖZGÜNLÜK9.HAYAL GÜCÜNE DAYANMA10.YERELLİK VE EVRENSELLİKstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  22. Sayfa
  Sanat Eserinin Niteliklleri ile ilgili Alıştırmalar1.BİRİCİKLİK2.ÖLÇÜLÜLÜK3.KİŞİSELLİK 4.DUYUSALLIK5.KALICILIK6.YARATICILIK7.ESTETİKLİK8.ÖZGÜNLÜK9.HAYAL GÜCÜNE DAYANMA10.YERELLİK VE EVRENSELLİK10.Üretildiği kültürün dışındaki alımlayıcı(izleyici=estetik özne) de etkiler.(Evrensellik)11.Sanatçının özgün kişiliğinden doğar.(Kişisellik)12.Duyu organlarına hitap eder.(Duyusallık)13.Benzersiz ve tektir.(Biriciklik)14.Onu izleyene estetik haz verir.(Estetiklik)15.Duyusal zeka ve bedensel yetenekler gerektirir.(Yaratıcılık)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  23. Sayfa
  EVRENSEL GÜZEL VAR MI?

  24. Sayfa
  CROCEEVRENSEL GÜZEL VAR MI?Sanat eserine estetik dikkat gösteren bir kişi aynı şekilde öznel bir yaşantı sonucu bu esere yönelecektir.Her eser her seyircinin dikkatini çekmez.Benzer ilgi ve bilgileri olanlar benzer sanat eserlerine yönelir.Bu yüzden hepimizin sanat eserinden aldığı zevk farklıdır. O HALDE EVRENSEL GÜZEL YOKTUR.

  25. Sayfa
  EVRENSEL GÜZEL VAR MI?KANTHerkeste ortak bir duyu vardır.Bu ortak duyu,eğer estetik özne,estetik nesneye hiçbir çıkar gözetmeksizin yönelse,estetik nesnedeki güzelliği keşfedecektir.Herkes güzele böyle baktığı zaman ortak estetik yargılara ulaşmak mümkündür. O HALDE EVRENSEL GÜZEL VARDIR

Sanat Felsefesinin Temel Kavramları Videoları

 • 1
  1 yıl önce

  Sanat Felsefesi Temel Kavramları

Sanat Felsefesinin Temel Kavramları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sanat Felsefesinin Temel Kavramları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..